TR - EN

Dilatasyon profili Teknik Şartname

Geri

 

                                   DİLATASYON PROFİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ                 

 

DİLATASYON PROFİLİ GENEL TARİFLERİ:

 

Bina dilatasyonlarında uygulanacak zemin, duvar ve tavan profilleri, kullanım amacına uygun mukavemet değerlerini sağlayacak,sürtünme ve basınca dayanıklı  kalitede  alüminyum profillerden ve yırtılmaya ve basınca dayanıklı TPE fitillerden oluşacaktır.

Profil oluşumunda kullanılan tüm malzemeler TSE ve ISO normlarına uygun olacaktır.

Profiller zeminde uygun çelik dübeller veya kimyasal dübeller vasıtası ile duvar  ve tavanlarda  ise  uygun evsafta  plastik dübel ve vidalar  ile  yerine tespit edilecektir.

 

DİLATASYON PROFİLİ ŞARTNAME

Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde … cm dilatasyon boşluğu için  yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk  üst yüzeyli, … mm üst genişliğinde …   mm yüksekliğinde  ALKA TEKNİK  dilatasyon profilinin (yada muadilinin ) temini, epoksi veya grout harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .

Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.

İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili  temini ve montajı işini kapsar.

 

Hızlı Erişim
Alka Teknik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
TR - EN

Dilatasyon profili Teknik Şartname

Geri

 

                                   DİLATASYON PROFİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ                 

 

DİLATASYON PROFİLİ GENEL TARİFLERİ:

 

Bina dilatasyonlarında uygulanacak zemin, duvar ve tavan profilleri, kullanım amacına uygun mukavemet değerlerini sağlayacak,sürtünme ve basınca dayanıklı  kalitede  alüminyum profillerden ve yırtılmaya ve basınca dayanıklı TPE fitillerden oluşacaktır.

Profil oluşumunda kullanılan tüm malzemeler TSE ve ISO normlarına uygun olacaktır.

Profiller zeminde uygun çelik dübeller veya kimyasal dübeller vasıtası ile duvar  ve tavanlarda  ise  uygun evsafta  plastik dübel ve vidalar  ile  yerine tespit edilecektir.

 

DİLATASYON PROFİLİ ŞARTNAME

Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde … cm dilatasyon boşluğu için  yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk  üst yüzeyli, … mm üst genişliğinde …   mm yüksekliğinde  ALKA TEKNİK  dilatasyon profilinin (yada muadilinin ) temini, epoksi veya grout harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .

Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.

İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili  temini ve montajı işini kapsar.

 

Hızlı Erişim
Alka Teknik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
TR - EN

Dilatasyon profili Teknik Şartname

Geri

 

                                   DİLATASYON PROFİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ                 

 

DİLATASYON PROFİLİ GENEL TARİFLERİ:

 

Bina dilatasyonlarında uygulanacak zemin, duvar ve tavan profilleri, kullanım amacına uygun mukavemet değerlerini sağlayacak,sürtünme ve basınca dayanıklı  kalitede  alüminyum profillerden ve yırtılmaya ve basınca dayanıklı TPE fitillerden oluşacaktır.

Profil oluşumunda kullanılan tüm malzemeler TSE ve ISO normlarına uygun olacaktır.

Profiller zeminde uygun çelik dübeller veya kimyasal dübeller vasıtası ile duvar  ve tavanlarda  ise  uygun evsafta  plastik dübel ve vidalar  ile  yerine tespit edilecektir.

 

DİLATASYON PROFİLİ ŞARTNAME

Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde … cm dilatasyon boşluğu için  yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk  üst yüzeyli, … mm üst genişliğinde …   mm yüksekliğinde  ALKA TEKNİK  dilatasyon profilinin (yada muadilinin ) temini, epoksi veya grout harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .

Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.

İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili  temini ve montajı işini kapsar.

 

Hızlı Erişim
Alka Teknik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.